Politika privatnosti

Poštovani !

Web stranica www.apartmani-pezic.com obvezuje se poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih internetskih stranica sve dok se one koriste u okviru dozvoljenih uvjeta korištenja. Osobni podatci korisnika kao što su ime, adresa, telefonski broj, adresa elektronske pošte kao i drugi podatci prikupljati će se samo ako ih korisnik dobrovoljno dostavi. Tako skupljeni podatci koristiti će se u svrhu kontakta i informiranja, statističke obrade posjeta, te kako bi smo što bolje uvidjeli potrebe i zahtjeve korisnika ovih internetskih stranica. Tako skupljeni podatci neće se učiniti dostupnima bez izričitog pristanka korisnika, ukoliko se ove internetske stranice koriste u okviru dozvoljenih uvjeta korištenja.

Web stranica www.apartmani-pezic.com će se truditi da privatnost i anonimnost korisnika i posjetitelja ovih internetskih stranica bude maksimalno zaštićena.

//

Privacy polici

Website www.apartmani-pezic.com will respect the anonymity and privacy of users of these web sites as long as they are used within the permitted conditions of use. User personal information such as name, address, telephone number, email address as well as other data will only be collected if the user voluntarily submits them. Such collected data will be used for the purpose of contact and information, statistic and to better understand the needs and demands of users of these web sites. Such aggregated data will not be made available without the express consent of the user if these web pages are used within the permitted conditions of use.

The website www.apartmani-pezic.com will endeavor to protect the privacy and anonymity of users and visitors of these web pages